Ustroń: Zabudowa pożarnicza na dostarczonym podwoziu samochody STAR 266 typu GBA, z napędem terenowym 6x6 i kabina załogi 1+1+4 dla OSP Ustroń Polana.
Numer ogłoszenia: 161213 - 2008; data zamieszczenia: 15.07.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zabudowa pożarnicza na dostarczonym podwoziu samochody STAR 266 typu GBA, z napędem terenowym 6x6 i kabina załogi 1+1+4 dla OSP Ustroń Polana..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA na podwoziu Star 266 dla OSP Ustroń Zabudowa pożarnicza na dostarczonym podwoziu samochodu Star 266 z napędem terenowym 6x6 i kabina załogi 1+1+4. I. Kabina załogi - jednomodułowa, zespolona czterodrzwiowa typu STAR na 6 osób, wykonana z oryginalnych elementów tłoczonych, dobudowana do istniejącej: - przebudowa podszybia zewnętrznego i wewnętrznego, - wymiana dachu na nowy typ - podwyższony, - wymiana atrapy przedniej dużej na nowy typ, - wymiana atrapy przedniej małej na nowy typ, - montaż nowej przedniej szyby od Stara 244 z uszczelką, - montaż nowych mechanizmów wycieraczek, - wymiana ramion i piór wycieraczek - 3 szt., - montaż zbiornika na płyn do spryskiwaczy, - wymiana podszybia tapicerowanego wewnętrznego, - wymiana drzwi kabiny na drzwi z zamkami kasetowymi (kierowca + dowódca) - wykonanie drzwi do kabiny załogi z szybami oryginalnymi typu STAR (lewa i prawa strona), - ocieplenie ścian, sufitu, podłogi, - wyłożenie wykładziną miękką sufitu, ścian i tapicerki drzwi (jednokolorową), - wyłożenie podłogi blacha aluminiową ryflowaną i wykładziną antypoślizgową, - siedzenia skrzynkowe, uchylne, tapicerowane, piankowe z oparciem, - w suficie uchwyty do trzymania, - barierka wewnętrzna rurowa pomiędzy przedziałem przednim i tylnym, - wieszaki na odzież, - na drzwiach wewnętrznych od strony kierowcy specjalna kieszeń na dokumenty, - wymiana dywaników na podłodze w kabinie (kierowca + dowódca), - stopnie rurowe wyłożone blachą aluminiową, - wykonanie pod nadszybiem przednim półki do montażu radiostacji, radia, sterowania sygnałami uprzywilejowanymi itp., - w suficie, w środku kabiny zespolonej specjalna półka na drobny sprzęt lub dokumenty, - na dachu kabiny lampa zespolona STRAŻ w koszu ochronnym, - montaż nowych stopni rurowych do kabiny, (kierowca + dowódca), - założenie nowych chlapaczy przy kabinie, - wymiana wsporników i lusterek na nowy typ, - nowe osłony przeciwsłoneczne, - niezależne ogrzewanie kabiny zespolonej, - wymiana na nowy typ i tapicerowanie siedzeń kierowcy i dowódcy, - wymiana deski rozdzielczej na nowy typ, - wymiana przełącznika kierunkowskazów na nowy tp, - w kabinie kierowcy wskaźniki kontrolno - pomiarowe jak: manometr niskiego ciśnienia, wskaźnik poziomu wody i środka pianotwórczego wraz z sygnalizacją wysuwu masztu i otwarcia skrytek, - wymiana zderzaka na wzór Star 200/244, - z przodu kabiny zderzak rurowy, z lampami niebieskimi pulsującymi, - lampa szperacz. II. Nadbudowa pożarnicza: - konstrukcja z profili stalowych zamkniętych zabezpieczona wewnątrz antykorozyjnie, - pokrycie zewnętrzne z blachy aluminiowej, mocowane metodą klejenia, - nadkola z blachy aluminiowej, - 7 szt. żaluzji aluminiowych anodowanych z bocznymi uszczelkami, zamykane jednym kluczem, - żaluzje pyło- i wodoszczelne, wyposażone w mechanizm sprężynowy samozwijalny, - wspomagający otwarcie oraz uniemożliwiający samoczynne opadanie, - spody schowków i ścianki wyłożone blachą aluminiową łezkową, - w lewym schowku za kabiną załogi montaż masztu oświetleniowego, - w pojeździe zamontowany uchwyt do przewożenia koła zapasowego z możliwością łatwej obsługi przez jedną osobę, - z tyłu pojazdu ogrzewany przedział autopompy, zamykany żaluzją aluminiową, - pod przedziałem autopompy podest zamontowany na tylnym zderzaku, - wysokość od podłoża najwyżej położonych półek, szuflad i palet nie może przekraczać 1850 mm, - schowki przeznaczone na osprzęt wodny, w dolnej części wyposażone w stojaki na węże ø 52 i ø 75, uchwyty na prądownice, smok ssawny, rozdzielacz, kliny pod koła, przełącznik, zbieracz i inne wyposażenie standardowe oraz narzędzia takie jak łopaty, szpadle , miotły, siekiery itp., - w schowkach miejsce do mocowania motopompy pływającej Niagara, aparatów powietrznych i agregatu prądotwórczego na wysuwanych podłożach, - konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzanie wody z ich wnętrza, - szuflady i palety wyposażone w oznaczenia ostrzegawcze, - schowki nadwozia oświetlone wewnątrz automatycznie po otwarciu żaluzji, - oświetlenie zewnętrzne pola pracy wokół samochodu sterowane ręcznie, - konstrukcja skrytek umożliwiająca łatwy dostęp do sprzętu, - dach pojazdu użytkowy pokryty blachą aluminiową łezkową, - balustrada ochronna wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą, wyłożona od wewnątrz blachą aluminiową łezkową, - na dachu wyjście na działko + działko wodno - pianowe oraz skrzynia aluminiowa zamykana, - uchwyty do mocowania drabiny DW-10, węży ssawnych ø 110, hydrantu, klucza hydrantowego, - z tyłu pojazdu lampa LBO, drabinka wejściowa na dach - nierdzewna, sygnał cofania z lampą pulsującą oraz fala świetlna. III. Instalacja wodno - pianowa: - zbiornik wodny do 2200 l wykonany ze stali nierdzewnej, - zbiornik umieszczony wzdłuż osi pojazdu z falochronami i włazem rewizyjnym, - zbiornik wyposażony w instalację napełniania z hydrantu, króciec 1 x 75, oraz w instalację przelewową i grawitacyjnego opróżniania, - autopompa dwuzakresowa AW 16/8-4/40 o wydajności 1600 l/min przy 8 barach i 400l/min przy 40 barach, wraz z szybkim natarciem wysokociśnieniowym, napędzana przez przystawkę wyjścia mocy, 2 wały napędowe i wał pośredni, - autopompa wyposażona w urządzenie próżniowe pozwalające zassać wodę z wysokości 7,5 m, - zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 10% zbiornika wody wykonany z blachy chromowo-niklowej. IV. Wyposażenie układu wodno-pianowego: - wyjście ssawne ø 110, - linia tłoczna 2 x ø 75, - napełnianie zbiornika z hydrantu, z zastosowaniem zaworu kulowego, - napełnianie zbiornika środka pianotwórczego ø 52 od góry i z poziomu terenu, - wyjście na działko na podest dachu z zaworem 2 ½ + działko wodno-pianowe DWP 16/8, - szybkie natarcie z wężem 40 mb, prądownicą pistoletową, układem zwijania, - układ zraszaczy szt. 4 (2 z przodu i 2 po bokach pojazdu), - podświetlana tablica sterująca z manometrami, regulacją obrotów silnika, głośnikiem, elektronicznym wskaźnikiem poziomu wody i środka pianotwórczego, wskaźnikami temperatury cieczy chłodzącej silnik i ciśnienia oleju, - wyłącznik silnika pojazdu, - dozownik środka pianotwórczego - sterowany ręcznie, - elementy układu wodno - pianowego wykonane z materiałów odpornych na korozję. V. Instalacja elektryczna: - wymiana instalacji elektrycznej z 12 V na 24 V, - oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego - lampa zespolona STRAŻ w koszu ochronnym na kabinie załogi oraz lampa LBO z tyłu zabudowy, - oświetlenie wewnętrzne kabiny załogi, schowków bocznych i schowka tylnego, - oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - montaż nowych tylnych lamp (zawierających stop, kierunkowskazy, światła tylne, cofania, przeciwmgielne), - belka świetlna FALA, - lampy obrysowe, - lampy odblaskowe boczne, - montaż sygnału cofania dźwiękowego, - montaż lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej, - na tablicy sterującej pracą autopompy wyłącznik silnika pojazdu stop, wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej i wskaźnik ciśnienia oleju, - niezależne ogrzewanie przedziału osobowego, - niezależne ogrzewanie przedziału autopompy, - wymiana skrzynek gumowych pod akumulatory, - montaż lampy szperacz - dwulampowej z niezależnym podłączeniem, - montaż lamp oświetlenia bocznego, zewnętrznego, nad żaluzjami - oświetlenie pola pracy wokół nadwozia (5 szt.) wraz z osłonami, - montaż radiostacji, anteny i przetwornicy, - montaż dodatkowego głośnika w przedziale autopompy, - montaż gniazda do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego, - montaż lamp pulsacyjnych niebieskich z przodu samochodu, - montaż elektronicznego wskaźnika poziomu wody i środka pianotwórczego w przedziale autopompy i kabinie kierowcy, - oświetlenie stopni wejściowych do kabiny załogi włączających się po otwarciu drzwi, - maszt oświetleniowy podnoszony pneumatycznie, lampy halogenowe 2 x 1000 W, pochył najaśnic i obroty sterowane elektrycznie, automatyczna funkcja składania masztu, sterowanie pilotem- wraz z agregatem prądotwórczym. VI. Lakierowanie i konserwacja: - piaskowanie konstrukcji samochodu, - malowanie lakierami akrylowymi zewnątrz i renowacyjnymi wewnątrz, - zderzak przedni oraz nadkola w kolorze białym, - samochód wraz z zabudową w kolorze czerwonym RAL 3000, - konserwacja podwozia, - opis pojazdu; nazwa OSP i numery operacyjne. VII. Prace uzupełniające przy podwoziu: - wzmocnienie resorów tylnych osi, - przeróbka chłodnicy, - montaż króćca do podłączenia sprężarki zewnętrznej, w zderzaku, - przestawienie zbiornika paliwa i przeróbka wlewu, - montaż nowego filtra powietrza, - przebudowa pompy wtryskowej z dwuzakresowej na wielozakresową.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3, 34.21.00.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. Doświadczenie - wykonawca musi przedstawić w ofercie zrealizowanie, co najmniej 2 zamówień o zakresie rzeczowym podobnym do niniejszego zamówienia - skarosownych (zakończonych) podwozi Stara 266 lub innego o podobnej wielkości samochodu ciężarowego na potrzeby samochodu pożarniczego i o wartości dla jednego zamawiającego, co najmniej 150.000 zł zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat. 2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 160.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień. 3. Referencje - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 150.000 zł wymienione w formularzu Wykaz prac Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania odrzuceniem jego oferty.

·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o: - sytuacji ekonomiczno finansowej; - nie zaleganiu z płatnościami; - niekaralności; - wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia - wykaz podwykonawców. Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy Załącznik nr 5 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Załącznik nr 6 Referencje potwierdzające należyte wykonanie wszystkich wymienionych w wykazie prac (załącznik nr 3).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Mista Ustroń lokal 33 ul. Rynek 1 43 - 450 Ustroń.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1 lok. 4 43 - 450 Ustroń.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zabudowa pożarnicza na dostarczonym podwoziu samochody STAR 266 typu GBA, z napędem terenowym 6x6 i kabina załogi 1+1+4 dla OSP Ustroń Polana
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:15.07.2008 16:30
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:28.10.2008 14:50