Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nowe możliwości w zakresie pomocy społecznej

         W 2009r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu zamierza rozpocząć  realizację projektu systemowego „Nowe możliwości dla Twojej  przyszłości.” Projekt ten będzie współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.   

          Zakładamy, że w przyszłym roku w projekcie będzie brało udział kilkanaście osób spełniających kryteria określone w wytycznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Wśród nich mogą znaleźć się osoby korzystające z pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej,  bezrobotne, poszukujące pracy lub nie pozostające w zatrudnieniu. Obecnie wśród naszych podopiecznych przeprowadzamy ankiety, dzięki którym chcemy poznać rzeczywiste potrzeby naszych podopiecznych. W zależności od wyników sondażu organizować będziemy kurs, który będzie cieszył się największym zainteresowaniem. Prawdopodobnie zajęcia odbywać się będą w  formie wykładów i warsztatów. Kurs zostanie zakończony uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego nabyte umiejętności. Dla uczestników projektu przewidujemy szereg zajęć z zakresu autoprezentacji i efektywnego poszukiwania pracy.

       Celem projektu jest zwiększenie szans na znalezienie  zatrudnienia przez osoby, które mają największe trudności na rynku pracy, a tym samym wymagają wsparcia w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i podejmowaniu zatrudnienia.

      W kolejnych latach odbiorcami projektów mogą być różne grupy społeczne w zależności od zdiagnozowanych potrzeb, możliwości organizacyjnych realizatorów projektu oraz przyznanych środków finansowych.

                                                                                          Kierownik MOPS w Ustroniu

                                                                                                 Zdzisław Dziendziel

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Edyta Leszczyńska-Czernek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.09.2008 10:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż