OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Rekultywacja części parku Lazara w Ustroniu.

Zakres prac rekultywacji części parku Lazara (teren pod murem oporowym)

  1. Usunięcie krzewów i samosiewów do 5 lat szt.78
  2. zdjęcie warstwy urodzajnej gleby (zadarnienia) z transportem i wywozem
    22 m3
  3. Oczyszczenie i uzupełnienie opaski z kostki kamiennej 2mb
  4. Uzupełnienie betonu w murze oporowym 10m2
  5. Ręczne przekopanie gruntu teren płaski przerośnięty korzeniami 220 m2
  6. Przygotowanie terenu pod obsadzenia krzewami i bylinami
  7. Sadzenie następujących krzewów z zaprawą dołków głębokości 0,3m i drzewa z zaprawą dołka głębokości 0,5m

-        Juniperus horizontalis Blue Chip I Juniperus squamata Blue Carpet,
szt. 72, C-5

-        Juniperus media Old Gold szt. 32, C-5

-        Thuja occidentalis Rheingold szt. 38, C-7

-        Juniperus comunis Hibernica lub Suescica szt. 16, C-7

-        Tsuga canadensis Jeddeloh szt. 12, C-7

-        Juniperus chinensis Plumosa Aurea lub Juniperus media Old Gold szt.24, C-5

-        Juniperus Sabina Tamariscifolia szt. 26, C-5

-        Euonymus fortunei Emeralde’n gold I Emeralde’n Gaiety szt. 300, C-1,5

-        Wejgela florida (kwiaty czerwone lub różowe) szt.20, C-7

-        Magnolia soulangeana szt.1 C-15

6.   Sadzenie bylin 49 szt/m2 na powierzchni 6 m2

-        Sempervivum mix (większość wzoru odmiana Rubin) P-9

7. Wykonanie korowania na całej powierzchni

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15°°, za zaliczeniem pocztowym lub drogą elektroniczną: kerix@poczta.onet.pl

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – rekultywacja Parku Lazara

Wymagany termin realizacji zamówienia to dzień 30.10.2008r.   

                       

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami: Eugeniusz Greń tel. 33 8579-313

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 08.10.2008r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie całości zamówienia                      x 10 pkt.

C1 =             ------------------------------------------------------------------------------

                        Cena ocenianej oferty                                 

Ustroń, dn. 30.09.2008r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rekultywacja części parku Lazara w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:30.09.2008 15:27
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:28.10.2008 14:35