OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Przedszkole nr 4 ul. Wiśniowa 13, 43 – 450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Wymianę stolarki okiennej w obiekcie Przedszkola nr 4 w Ustroniu Hermanicach.

Zamówienie stanowi kontynuację pierwszego etapu remontu kapitalnego Przedszkola nr 4 w Ustroniu Hermanicach zgodnie z opracowaną dokumentacją budowlaną i kosztorysową. Dokumentację opracowano pn. „Termomodernizacja, nadbudowa oraz remont dachu budynku przedszkola”.

Niniejsze zamówienie obejmuje wymianę stolarki okiennej w budynku przedszkola od strony wschodniej oraz zachodniej. Otynkowane i pomalowane zostaną ościeżnice po wymianie okien, parapety nie podlegają wymianie. Od zewnątrz istniejący parapet z blachy stalowej należy połączyć z nowym oknem w sposób uniemożliwiający przedostawanie się wód opadowych. Od wewnątrz parapet drewniany zostanie uzupełniony (drewno, gładź) i pomalowany.

Z uwagi na czynny obiekt realizacja robót wymaga uzgodnień z dyrekcją Przedszkola nr 4 w Ustroniu (kolejność prac i ich termin). Nie można wykluczyć realizacji robót etapowo (dwa lub trzy etapy) w weekendy.

III.           Ilość:

Określona w załączonej dokumentacji technicznej i kosztorysach – łącznie 37,74m2 okien, 18szt okien (O2-2szt, O3-4szt, O4-2szt, O5-1szt, O7-7szt, O10-1szt, O11-1szt). Okna z nawiewnikami regulowanymi ręcznie, szprosy wewnętrzne dostosowane wielkością i układem do zabudowanych już okien w elewacji południowej. Okno o symbolu O2 (2 szt.) należy przewidzieć jako stałe, bez nawiewnika.

Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15°°, drogą elektroniczną: kerix@poczta.onet.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – wymiana stolarki w P4 w Ustroniu

Wymagany termin realizacji zamówienia:   28.11.2008r.                                                 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawie procedury konkursowej Ireneusz Staniek                    tel. 33 8579-320

W sprawach technicznych                 Sławomir Bąk                        tel. 33 8543-322

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 22.10.2008r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C =      ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Ustroń, dn. 14.10.2008r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wymianę stolarki okiennej w obiekcie Przedszkola nr 4 w Ustroniu Hermanicach.
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:14.10.2008 16:54
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:28.10.2008 14:14