OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Dostawa stołów dla Ochotniczej Staży Pożarnej w Ustroniu Centrum.

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia:

Zamówienie polega na dostawie 20 sztuk stołów prostokątnych typu BANDŹI o wymiarach w cm 120 x 200, wysokości typowej 76 cm, nogi i ich mocowanie wykonane z drzewa bukowego, blat – płyta z okleiną fornirową – buk. Całość wybarwiona na kolor – taek – koniak. Nogi stołu proste, przymocowane do szerokiej oskrzyni każda dwoma śrubami metalowymi z nakrętkami, blat stołu w całości  o grubości 22 mm, krawędzie  blatu proste, z litego drewna bukowego, umożliwiającego zsuwanie i łączenie stołów.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15, drogą elektroniczną: kerix@poczta.onet.pl lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Dostawa stołów dla OSP Ustroń Centrum.

Wymagany termin realizacji zamówienia to dzień 23.12.2008r.

                       

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami: Agnieszka Kochan     tel. 33 8579-315

W sprawach procedury konkursowej:             Ireneusz Staniek           tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 16.12.2008r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i oceny ofert: Najniższa cena.

Gwarancja 12 miesięcy od dnia odbioru robót.


                                                          

Ustroń, dn. 08.12.2008r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa stołów dla Ochotniczej Staży Pożarnej w Ustroniu Centrum.
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:08.12.2008 13:03
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:17.12.2008 14:13