Uchwała w załączniku.

UWAGA

Roztrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego z dn. 28.01.2009 r. Nr NP/III/0911/6/18/09 stwierdzono nieważność uchwały Nr XXVIII/320/2008 Rady Miasta Ustroń z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w części określonej w:

- § 5 pkt 1 lit. d-f regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały jako niezgodnej z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

- § 7 pkt 3 regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały jako niezgodnej z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

- § 7 pkt 4 regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały jako niezgodnej z art. 30 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr XXVIII/320/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Podmiot udostępniający informację:Wydział Prawny - UM Ustroń
Informację opublikował:Maria Sikora
Data publikacji:29.12.2008 14:01
Informację aktualizował:Magdalena Fober
Data aktualizacji:17.11.2010 10:50