Uchwała w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr XXVIII/325/2008 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Ustroń Nr XXXI/269/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego nr 64, poz. 1668 z 23. 05. 2005 r., w Ustroniu w rejonie ul. Armii Krajowej i Nadrzecznej w obrębie parcel gruntowych oznaczonych nr 2963/18, 2963/19, 2946/12, 2946/13 i 2938/46.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Prawny - UM Ustroń
Informację opublikował:Maria Sikora
Data publikacji:29.12.2008 14:21
Informację aktualizował:Maria Sikora
Data aktualizacji:08.01.2009 13:36