Publicznie dostępny wykaz danych
 
Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego
 
Decyzje i postanowienia
Wskazania lokalizacyjne
 
Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
 
Polityki, strategie, plany lub programy
 
Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Raporty dotyczące realizacji przepisów o ochronie środowiska
Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
Analizy porealizacyjne
Przeglądy ekologiczne
Raporty o bezpieczeństwie
Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych
Karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 - Prawo geologiczne i górnicze
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
 
Prognozy oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Opracowania ekofizjograficzne
Rejestry substancji niebezpiecznych
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
Rejestry poważnych awarii
 
Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
 
Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia
 
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Informacja o środowisku.
Podmiot udostępniający informację:
Wydział Środowiska i Rolnictwa - UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
22.01.2009 13:41
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
16.06.2015 11:52

Rejestr zmian dokumentu

16.06.2015 11:52 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
01.04.2009 10:00 Edycja dokumentu (Justyna Stępień)
26.02.2009 09:03 Edycja dokumentu (Justyna Stępień)
24.02.2009 14:28 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
24.02.2009 14:26 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
10.02.2009 08:31 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
03.02.2009 12:16 Edycja dokumentu (Justyna Stępień)
03.02.2009 12:13 Edycja dokumentu (Justyna Stępień)
03.02.2009 12:11 Edycja dokumentu (Justyna Stępień)
03.02.2009 12:07 Edycja dokumentu (Justyna Stępień)
03.02.2009 12:03 Edycja dokumentu (Justyna Stępień)
28.01.2009 11:26 Edycja dokumentu (Justyna Stępień)
28.01.2009 11:23 Edycja dokumentu (Justyna Stępień)
28.01.2009 11:15 Edycja dokumentu (Justyna Stępień)
28.01.2009 11:14 Edycja dokumentu (Justyna Stępień)
26.01.2009 09:55 Edycja dokumentu (Justyna Stępień)
26.01.2009 09:10 Edycja dokumentu (Justyna Stępień)
26.01.2009 09:09 Edycja dokumentu (Justyna Stępień)
26.01.2009 09:08 Edycja dokumentu (Justyna Stępień)
26.01.2009 08:15 Edycja dokumentu (Justyna Stępień)
26.01.2009 08:10 Edycja dokumentu (Justyna Stępień)
26.01.2009 07:54 Edycja dokumentu (Justyna Stępień)
22.01.2009 14:27 Edycja dokumentu (Justyna Stępień)
22.01.2009 14:21 Edycja dokumentu (Justyna Stępień)
22.01.2009 14:19 Edycja dokumentu (Justyna Stępień)
22.01.2009 14:17 Edycja dokumentu (Justyna Stępień)
22.01.2009 14:15 Edycja dokumentu (Justyna Stępień)
22.01.2009 13:50 Edycja dokumentu (Justyna Stępień)
22.01.2009 13:41 Utworzenie dokumentu. (Justyna Stępień)