Zmiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem na segmencie C i D SP - 2 w Ustroniu

OGŁOSZENIE


Burmistrz Miasta Ustroń

ul. Rynek 1 43 – 450 Ustroń


 zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

Zmiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem na segmencie

C i D Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu

Formularze zawierające informacje o warunkach zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pok. 33 w godzinach od 8°° do 15°° lub za zaliczeniem pocztowym.

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 19.08.2003 r. do godz. 10ºº .

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Przetarg – przebudowa dachu segment C i D.


Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych:                                       Andrzej Siemiński     tel. 8579-319

W sprawach procedury przetargowej:                     Ireneusz Staniek       tel. 501-654-812

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 19.08.2003r. o godz. 11.00

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:


- nie zostali wykluczeni na podstawie, art.19 i art. 22 ust. 7;
- spełniają wymagania art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Miejsce realizacji zamówienia: Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustroniu

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem na segmencie C i D SP - 2 w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.07.2003 15:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż