OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Renowacja i naprawa dekoracji oświetlenia świątecznego w Ustroniu

Zamówienie polega na

Renowacja i naprawa dekoracji oświetlenia świątecznego w Ustroniu poprzez wykonanie:

  • wymiany w całości węża żarówkowego wraz z instalacją elektryczną i naprawa konstrukcji aluminium – 23 sztuki
  • wymiany spalonych odcinków węża żar wraz ze skojarzoną instalacją elektryczną – 16 sztuk
  • wymiany girlandy żarówkowej na wąż LEDWH na połówkach choinek – 4 sztuki;
  • niezbędnych napraw konstrukcji aluminiowych.

 Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Elementy przewidziane do naprawy i renowacji można oglądać w siedzibie zamawiającego Ustroń ul. Rynek 1 po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu pod nr tel. 33 8579320.

II.         Ilość: Zgodnie z opisem

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – renowacja oświetlenia świątecznego.

Wymagany termin realizacji zamówienia 30.11.2009r

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych Janina Korcz tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 10.11.2009r. do godz.10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                         x 10 pkt.

C1 = ------------------------------------------------------------------------------

                          Cena ocenianej oferty

Gwarancja 24miesiące od dnia odbioru robót.

Ustroń, dn. 02.11.2009r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:59 Renowacja i naprawa dekoracji oświetlenia świątecznego w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:02.11.2009 13:34
Informację aktualizował:Agnieszka Kochan
Data aktualizacji:23.11.2009 15:10