OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Doposażenie i remont placów zabaw w Ustroniu w 2009 roku.

Zakres rzeczowy zamówienia:

-Dostawa i montaż wieży z daszkiem dwuspadowym, słupy nośne wykonane z drewna konstrukcyjnego 12 cm x 12 cm, elementy drewniane stykające się z podłożem zamontowane na kotwach metalowych, podest pochyły z poręczami, zjeżdżalnia z blachy nierdzewnej, wysokość podestu 1,20-1,30 m

-Dostawa i montaż pociągu (lokomotywa + wagon) wykonane z drewna konstrukcyjnego 10 x 10 cm, długość lokomotywy 2,20 m, szerokość 1,30 m, wysokość 1,80 m. Wagon dł. 2,00 m, szer. 1,30 m, wys. 1,80m. Elementy nośne łączące się z ziemią montowane na kotwach metalowych.

-Dostawa i montaż 3 tablic do kosza. Tablica wykonana jest z siatki podestowej obramowanej profilem, przez co tablica jest bardzo odporna na wszelkie działania mechaniczne. Stabilna i bardzo mocna obręcz wykonana z pręta d-20 mm i podpartego podporami z pełnych prętów d=16mm oraz siatki wykonanej z łańcucha studziennego spawanego z drutu d=6 mm

Każda tablica powinna być zamontowana na istniejących słupach, które mają inne nie standardowe mocowania. Wszystkie elementy są ocynkowane.

- Remont urządzeń ogrodowych

             - zamontowanie kotew metalowych szt. 4 w moście łańcuchowym oraz zaimpregnowanie

             - wymiana szczebli szt. 4 w „drabince ukośnej”

             - wymiana szczebli szt. 6 w „stożku”

             - wymiana siedziska w huśtawce” ważka”

             - wymiana siedziska szt. 2 w „samochodzie

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

II.         Ilość: zgodnie z zakresem rzeczowym

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – doposażenie i remont placów zabaw

Wymagany termin realizacji zamówienia to dzień 15.12.2009r.

                         

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych Andrzej Pilch tel. 33 8579-355

W sprawach procedury konkursowej Ireneusz Staniek tel. 33 8579-358

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 10.11.2009r. do godz.10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert: Najniższa cena realizacji zadania.

Gwarancja 36 miesięcy od dnia odbioru robót.

                                                  

Ustroń, dn. 02.11.2009r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:60 Doposażenie i remont placów zabaw w Ustroniu w 2009 roku
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:02.11.2009 14:15
Informację aktualizował:Agnieszka Kochan
Data aktualizacji:16.11.2009 11:34