Wykonanie odwodnienia i osuszenia budynku oświatowo - administracyjnego przy ul. Rynek 4 w Ustroniu wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Ustronia
43-450 Ustroń ul. Rynek 1


 zaprasza do złożenia ofert w przetargu dwustopniowym na :

Wykonanie odwodnienia i osuszenia budynku oświatowo – administracyjnego przy ul. Rynek 4 w Ustroniu wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej.Formularze   zawierające    informacje o warunkach zamówienia można odebrać   osobiście  w    Wydziale    Mieszkaniowym Urzędu Miasta (pokój nr 29) w godzinach od 8°° do 15°°.


Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego       ( pokój nr 29 ) w terminie do 20.08.2003 r. do godz. 10ºº


Koperta powinna być odpowiednio oznaczona :

Przetarg – odwodnienie i osuszenie – Rynek 4 – oferta wstępna


Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są :

W sprawach technicznych                            - Andrzej Koenig     tel. 857-93-31

W sprawach procedury przetargowej         - Ireneusz Staniek  tel. 501-654-812

Otwarcie  ofert  nastąpi  w  siedzibie   zamawiającego,   w  sali  sesyjnej

(pok. nr 24), w dniu 20.08.2003 r. o godz. 1100

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy :
- nie zostali wykluczeni na podstawie art. 19  i art. 22 ust. 7 ;
- spełniają wymagania art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych

Kryterium wyboru oferty :

- Cena                        90 %

- Gwarancja               10 %

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych

Miejsce realizacji : Miasto Ustroń

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie odwodnienia i osuszenia budynku oświatowo - administracyjnego przy ul. Rynek 4 w Ustroniu wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.07.2003 15:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż