OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

 

Dostawę kompletnych słupów oświetlenia ulicznego.

 

Zakres prac:

Zamówienie polega na dostawie kompletnych słupów oświetlenia ulicznego w miejsce wskazane przez zamawiającego na terenie Miasta Ustronia. 

W skład jednego kompletu wchodzą :

słup oświetleniowy  SSO-6m  prod.  firmy KROMIS                                   szt 1

Fundament B-15                                                                                         szt 1

Tabliczka bezpiecznikowa słupowa                                                            szt 1

Wysięgnik rurowy o masie do 30 kg                                                           szt 1

                 Konstrukcje mocujące                                                                                szt 2

Oprawa oświetleniowa OW -2 z kloszem mlecznym szyszka fi 400          szt 1

Lampa sodowa 70 W                                                                                 szt 1

 

Ilości słupów: Ze względu na rozliczeniową cenę jednostkową zamawiający wprowadza próg wartościowy umowy w wysokości około 43000,00 zł netto.

 

 

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – dostawa słupów oświetleniowych

 

Wymagany termin realizacji zamówienia to okres 21.12.2009r.

                       

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

 

W sprawach technicznych Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 04.12.2009r. do godz.10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

 

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ________100 %.

                                                          

Ustroń, dn. 26.11.2009r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:66 Dostawę kompletnych słupów oświetlenia ulicznego
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:26.11.2009 17:14
Informację aktualizował:Agnieszka Kochan
Data aktualizacji:22.12.2009 11:25