zarządzenie w załączniku

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 261 / 2009 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym uchwałą Rady Miasta Ustroń z dnia 29 października 2009 r. nr XXXVII/433/2009 w sprawie przyjęcia na rok 2010 programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Agnieszka Siwiec
Data publikacji:04.12.2009 15:33
Informację aktualizował:Agnieszka Siwiec
Data aktualizacji:04.12.2009 15:34