OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Wykonanie nadwozia pożarniczego dla samochodu NISSAN NAVARA SLRR – gaśniczy

Zamówienie polega na

Dostawie i montażu na dostarczonym przez
           Zamawiającego podwoziu,  wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego AW 50/40, 
            w   wersji wodno – pianowej, zbiornik wykonany z laminatu, o pojemności
300 l,
           uwzględniający istniejące wymiary skrzyni ładunkowej podwozia. Zasilanie zbiornika
           z sieci hydrantowej lub motopomp zasilających. Rozruch silnika agregatu elektryczny
           wraz z zapasowym rozruchem ręcznym, cięgowym. Linia szybkiego natarcia o długości
          60 mb, zwijadło ręczne. Prądownica pistoletowa z możliwością uzyskania regulowanego
           prądu gaśniczego  zwartego  lub  rozproszonego.  Wyłożenie  skrzyni  ładunkowej  oraz
           burt bocznych ryflowaną blacha aluminiową. Dostawa i wykonanie mocowań
           następującego wyposażenia ratowniczego: trójnóg AM 100, urządzenie ewakuacyjno –
           asekuracyjne Rollgliss 5:1 R 350, lina fi 11mm o długości 20mb do urządzeń
           ewakuacyjnych, wyciągarka do urządzenia Rollgliss, pilarka ratownicza STHIL MS
           440, tłumicie  składane z drążkiem aluminiowym – szt.2, szpadel ostry Ergo Fiskars
           szt. 2, siekiera Fiskars  nr  kat.  122190,  siekiera  Fiskars  nr  kat. 1 21160.  Wykonanie
           nadwozia musi zapewnić bezpieczeństwo pojazdu i ratowników w czasie jazdy jak
           i prowadzonych działań ratowniczych, musi zapewnić dojście i funkcjonalne
           wykorzystanie zabudowanego sprzętu  i wyposażenia.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

II.         Ilość: Zgodnie z opisem i kalkulacją

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – wykonanie nadwozia pożarniczego.

Wymagany termin realizacji zamówienia 15.01.2010r

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych Mirosław Melcer tel. 33 8579-334

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 18.12.2009r. do godz.10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Gwarancja 24miesiące od dnia odbioru robót.

Ustroń, dn. 10.12.2009r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:68 Wykonanie nadwozia pożarniczego dla samochodu NISSAN NAVARA SLRR – gaśniczy
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:10.12.2009 16:55
Informację aktualizował:Agnieszka Kochan
Data aktualizacji:23.12.2009 11:41