Ocieplenie ścian budynku mieszkalnego przy ul. Chabrów 14 w Ustroniu

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Ustronia
43-450 Ustroń ul. Rynek 1


 zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na :

Ocieplenie ścian budynku mieszkalnego przy

ul. Chabrów 14 w Ustroniu


 Wymagany termin realizacji zamówienia :
 30.09.2003


Formularze   zawierające    informacje o warunkach zamówienia można odebrać   osobiście  w    Wydziale    Mieszkaniowym Urzędu Miasta (pokój nr 29) w godzinach od 8°° do 15°°.


Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego ( pokój nr 29 ) w terminie do 20.08.2003 r. do godz. 10ºº


Koperta powinna być odpowiednio oznaczona :

Przetarg – remont elewacji, ul. Chabrów 14


Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są :

W sprawach technicznych                      - Andrzej Koenig   tel. 857-93-31

W sprawach procedury przetargowej    - Ireneusz Staniek tel. 857-93-20

Otwarcie  ofert  nastąpi  w  siedzibie   zamawiającego,   w  sali  sesyjnej

(pok. nr 24), w dniu 20.08.2003 r. o godz. 1130

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy :
- nie zostali wykluczeni na podstawie art. 19  i art. 22 ust. 7 ;
- spełniają wymagania art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych

Miejsce realizacji : Miasto Ustroń

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ocieplenie ścian budynku mieszkalnego przy ul. Chabrów 14 w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.07.2003 15:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż