w załączniku

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr XL/466/2010 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2010 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Data publikacji:12.02.2010 09:54
Informację aktualizował:Magdalena Fober
Data aktualizacji:12.02.2010 09:54