WPIS DO EWIDENCJI BURMISTRZA MIASTA OBIEKTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI HOTELARSKIE, NIE BĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM (TZW. INNE OBIEKTY HOTELARSKIE)

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 223, poz. 2268) i § 12 ust.3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 188, poz. 1945).

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Zgłoszenie o wpisanie do ewidencji Burmistrza Miasta obiektu świadczącego usługi hotelarskie OKS-01 (zgłoszenie można odebrać w Urzędzie miasta lub pobrać z załącznika poniżej)

2. Załącznik do zgłoszenia:

            1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru   Sądowego (nie dotyczy rolników), nakaz płatniczy (dotyczy rolników);

           

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY:

Zgłoszenie o wpisie do ewidencji tzw. "innych obiektów świadczących usługi hotelarskie" wraz z załącznikami składa się na Biurze Podawczym. Po złożeniu zgłoszenia następuje kontrola zgłaszanego obiektu w zakresie spełniania wymagań zgodnych z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 188, poz. 1945). w przypadku spełnienia wszystkich minimalnych wymagań obiekt zostaje wpisany do ewidencji Burmistrza Miasta.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wpis do ewidencji Burmistrza Miasta obiektu świadczącego usługi hotelarskie nie będącego obiektem hotelarskim (tzw. inne obiekty hotelarskie)
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Data publikacji:10.03.2010 12:21
Informację aktualizował:Aleksandra Szarzec
Data aktualizacji:26.03.2012 12:20