NAJEM LOKALU KOMUNALNEGO LUB NAJEM SOJALNEGO LOKALU

 

1. Podstawa prawna

- ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 (t.j.Dz.U. z 2023 r. , poz. 887 ze zm.)

      - zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Ustroń (Uchwała Nr XIII/181/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 19 grudnia 2019 r. 

 

2. Wymagane dokumenty

-  wniosek o wynajem lokalu komunalnego (załącznik Nr 1) lub

- oświadczenie dot. zamiany lokali

- oświadczenie o stanie majątkowym

- oświadczenie RODO

- zaświadczenia z miejsca pracy o wysokości dochodu za okres 3 miesięcy
  poprzedzających złożenie wniosku, względnie odcinki emerytury i renty )decyzje) z sześciu
  miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. W przypadku osób niepracujących należy
  przedstawić zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub decyzję (zaświadczenie)
  z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości pobieranego zasiłku

 

3. Termin załatwienia sprawy

- do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku

Wniosek podlega rozpatrzeniu przez Społeczną Komisją Mieszkaniową po przeprowadzeniu wizji w terenie.

Po zakwalifikowaniu do wynajmu lokalu wnioskodawca zostaje wpisany na listę osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu komunalnego lub najmu socjalnego lokalu i oczekuje na przydział lokalu.

 

4. Miejsce załatwienia sprawy

     Urząd Miasta w Ustroniu

     Wydział Mieszkaniowy    II piętro pok. Nr 29 tel.(0-33)8579331

 

5. Inne informacje

     W trakcie kwalifikowania wniosku osoba powiadamiana jest pisemnie o toku załatwiania sprawy
    i
 czynnościach Komisji.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Wynajem lokalu komunalnego lub najem socjalnego lokalu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.03.2010 14:32
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.11.2023 12:44

Rejestr zmian dokumentu

23.11.2023 12:44 Edycja dokumentu (Agnieszka Kulig)
23.11.2023 12:44 Dodano załącznik "Nowy wzór zaświadczenia o
dochodach.doc"

(Agnieszka Kulig)
23.11.2023 12:44 Usunięto załącznik Nowy wzór zaświadczenia o
dochodach.doc

(Agnieszka Kulig)
23.11.2023 12:43 Edycja dokumentu (Agnieszka Kulig)
20.04.2022 10:17 Edycja dokumentu (Agnieszka Kulig)
20.04.2022 10:16 Dodano załącznik "Nowy wzór zaświadczenia o
dochodach.doc"

(Agnieszka Kulig)
20.04.2022 10:16 Usunięto załącznik Nowy wzór zaświadczenia o
dochodach.doc

(Agnieszka Kulig)
05.07.2021 14:22 Edycja dokumentu (Agnieszka Kulig)
05.07.2021 14:22 Dodano załącznik "Nowy wzór zaświadczenia o
dochodach.doc"

(Agnieszka Kulig)
05.07.2021 14:21 Usunięto załącznik wzór zaświadczenia.doc
(Agnieszka Kulig)
02.07.2021 10:27 Edycja dokumentu (Agnieszka Kulig)
02.07.2021 10:27 Dodano załącznik "wzór zaświadczenia.doc"
(Agnieszka Kulig)
02.07.2021 10:27 Usunięto załącznik wzór zaświadczenia-dochody za 3
m-ce.pdf

(Agnieszka Kulig)
02.07.2021 10:26 Edycja dokumentu (Agnieszka Kulig)
25.03.2020 10:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Kulig)
25.03.2020 10:06 Dodano załącznik "Druk wniosku o przyznanie lokalu.pdf"
(Agnieszka Kulig)
25.03.2020 10:05 Usunięto załącznik Druk wniosku o przyznanie lokalu.pdf
(Agnieszka Kulig)
25.03.2020 10:05 Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie majątkowym.pdf"
(Agnieszka Kulig)
25.03.2020 10:04 Dodano załącznik "wzór zaświadczenia-dochody za 3
m-ce.pdf"

(Agnieszka Kulig)
25.03.2020 10:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Kulig)
25.03.2020 09:54 Dodano załącznik "Druk wniosku o przyznanie lokalu.pdf"
(Agnieszka Kulig)
25.03.2020 09:52 Usunięto załącznik Wniosek o zakwalifikowanie do
wynajmu/zamiany lokalu komunalnego/socjalnego

(Agnieszka Kulig)
25.03.2020 09:52 Usunięto załącznik Zaświadczenie o dochodach
(Agnieszka Kulig)
23.10.2018 12:13 Edycja dokumentu (Agnieszka Kulig)
23.10.2018 11:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Kulig)
23.10.2018 11:53 Dodano załącznik "Zaświadczenie o dochodach"
(Agnieszka Kulig)
23.10.2018 11:37 Edycja dokumentu (Agnieszka Kulig)
23.10.2018 11:36 Dodano załącznik "Oświadczenie RODO "
(Agnieszka Kulig)
11.06.2015 12:30 Edycja dokumentu (Alicja Wojtaszewska)
11.06.2015 12:23 Edycja dokumentu (Alicja Wojtaszewska)
02.09.2013 14:15 Edycja dokumentu (Alicja Wojtaszewska)
06.03.2012 12:01 Edycja dokumentu (Alicja Wojtaszewska)
17.03.2010 12:50 Edycja dokumentu (Alicja Wojtaszewska)
10.03.2010 14:35 Dodano załącznik "Oświadczenie dotyczące zamiany lokali"
(Alicja Wojtaszewska)
10.03.2010 14:32 Utworzenie dokumentu. (Alicja Wojtaszewska)