NAJEM LOKALU KOMUNALNEGO LUB NAJEM SOJALNEGO LOKALU

 

1. Podstawa prawna

- ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 (t.j.Dz.U. z 2019 r. , poz. 1182 ze zm.)

      - zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Ustroń (Uchwała Nr XIII/181/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 19 grudnia 2019 r. 

 

2. Wymagane dokumenty

-  wniosek o wynajem lokalu komunalnego (załącznik Nr 1) lub

- oświadczenie dot. zamiany lokali

- oświadczenie o stanie majątkowym

- oświadczenie RODO

- zaświadczenia z miejsca pracy o wysokości dochodu za okres 3 miesięcy
  poprzedzających złożenie wniosku, względnie odcinki emerytury i renty )decyzje) z sześciu
  miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. W przypadku osób niepracujących należy
  przedstawić zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub decyzję (zaświadczenie)
  z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości pobieranego zasiłku

 

3. Termin załatwienia sprawy

- do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku

Wniosek podlega rozpatrzeniu przez Społeczną Komisją Mieszkaniową po przeprowadzeniu wizji w terenie.

Po zakwalifikowaniu do wynajmu lokalu wnioskodawca zostaje wpisany na listę osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu komunalnego lub najmu socjalnego lokalu i oczekuje na przydział lokalu.

 

4. Miejsce załatwienia sprawy

     Urząd Miasta w Ustroniu

     Wydział Mieszkaniowy    II piętro pok. Nr 29 tel.(0-33)8579331

 

5. Inne informacje

     W trakcie kwalifikowania wniosku osoba powiadamiana jest pisemnie o toku załatwiania sprawy
    i
 czynnościach Komisji.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wynajem lokalu komunalnego lub najem socjalnego lokalu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Alicja Wojtaszewska
Data publikacji:10.03.2010 14:32
Informację aktualizował:Agnieszka Kulig
Data aktualizacji:25.03.2020 10:07