Prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego

PROWADZENIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

 

Podstawy prawne:

 

- Art. 5 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201) - Dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum jest „wierzycielem”, uprawnionym do żądania wykonania obowiązku szkolnego w drodze egzekucji sądowej.

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)- nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia (art.15); rodzice dziecka podlegają obowiązkowi szkolnemu, obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne (art. 18).

Dyrektor podejmuje czynności przed egzekucyjne po stwierdzeniu niespełniania przez dziecko obowiązku szkolnego i wyczerpaniu wszystkich możliwych działań szkoły.


 

Termin załatwienia:

Do 30 dni.

 

Forma załatwienia:

Postanowienie o nałożeniu grzywny na rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, które nie spełnia obowiązku szkolnego (rocznego przygotowania przedszkolnego).

 

Wymagane dokumenty:

1.      Wniosek dyrektora szkoły o wszczęcie egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego (rocznego przygotowania przedszkolnego) i nałożenie grzywny w celu przymuszenia.

2.      Tytuł wykonawczy wystawiony przez dyrektora szkoły z załączonym upomnieniem oraz dowodem jego doręczenia.


 

Informacje na temat trybu odwoławczego:

  1. zgłoszenia do Burmistrza Miasta Ustronia, zarzutów przeciwko prowadzeniu egzekucji z przyczyn określonych w art. 33 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201) w terminie 7 dni od dnia doręczenia załączonego tytułu wykonawczego;

b)      wniesienie zażalenia na postanowienie o nałożeniu grzywny do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku- Białej, ul. 3 Maja 1 za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ustroń w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Opłaty:

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.03.2010 12:16