Wydanie zaświadczenia  potwierdzającego dokonanie  opłaty za korzystanie z  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów alkoholowych

 

Podstawa  prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.,  poz. 1356z późn. zm.)

 

Wniosek -  o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłaty:
opłata skarbowa:
(na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635)

  • za zaświadczenie - 17,00 zł

Termin i sposób załatwienia  sprawy:
Przedsiębiorca składa stosowny wniosek i dokonuje opłaty skarbowej, po czym wystawia się odpowiednie zaświadczenie.
Zgodnie z art.217 § 3 kpa zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

 

 

UWAGI:
Zaświadczenie wydaje się na wniosek strony.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Agnieszka Siwiec
Data publikacji:16.03.2010 14:03
Informację aktualizował:Łukasz Sitek
Data aktualizacji:21.01.2015 14:04