w załączniku

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała NR XLIX/574/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Data publikacji:08.11.2010 12:17
Informację aktualizował:Magdalena Fober
Data aktualizacji:08.11.2010 12:17