w załączniku

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała NR XLIX/572/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Data publikacji:08.11.2010 12:39
Informację aktualizował:Magdalena Fober
Data aktualizacji:08.11.2010 12:39