OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Sukcesywna dostawa zamienników materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dla Urzędu Miasta Ustroń i Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych w 2011 roku.

Zakres prac:

Sukcesywna zamienników materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dla Urzędu Miasta Ustroń i Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych w 2011 roku. Szczegółowy zakres dostaw określają załączniki nr 1 i nr2.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście
w siedzibie zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15°°, drogą elektroniczną:
sekretarz@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – dostawa zamienników do drukarek 2011r.

Wymagany termin realizacji zamówienia:                        17.01.2011 – 31.12.2011r.                                                   

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych                      Agnieszka Łukasik   tel. 33 8579-315

W sprawach procedury konkursowej    Ireneusz Staniek       tel. 33 8579-358

                                                                Józef Kuczera            tel. 33 8579-322

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 17.01.2011r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                             x 10 pkt.

C =      ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty                                                          

Ustroń, dn. 07.01.2011r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:14 Sukcesywna dostawa zamienników materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dla Urzędu Miasta Ustroń i Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych w 2011 roku.
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:07.01.2011 09:48
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:11.02.2011 10:33