OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Zwiększenie dostępności do opieki lekarskiej w soboty na terenie Miasta Ustroń

Zamówienie polega na udzielaniu świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej  (lekarsko-pielęgniarskiej) w soboty, w godz. od 9-tej do 12-tej w budynku usytuowanym w centrum miasta Ustronia w pomieszczeniu mającym pokój lekarski i zabiegowy.

Wymagany termin realizacji zamówienia:  01.03.2011r. do 31.12.2011r.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15°°, drogą elektroniczną: sekretarz@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs - Zwiększenie dostępności do opieki lekarskiej

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie
do 09.02.2011r do godz. 10:00

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych:                            Barbara Jońca          tel. 33 8579-314

W sprawie procedury konkursowej:              Ireneusz Staniek         tel. 33 8579-358

                                                                    Józef Kuczera             tel. 33 8579-322

Dokumenty dodatkowe niezbędne do złożenia oferty:

Dokumenty potwierdzające prawo do wykonywania zawodu lekarza.

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                               x 10 pkt.

C =      ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Ustroń, dn. 01.02.2011r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:22 Zwiększenie dostępności do opieki lekarskiej w soboty na terenie Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:01.02.2011 14:42
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:24.02.2011 08:05