Uchwała w załączniku.

UWAGA

Uchwała uchylająca nr XXIV/262/2012 z dnia 27 września 2012 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR V/35/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Ustroń lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielenia tych ulg
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Data publikacji:07.03.2011 08:14
Informację aktualizował:Magdalena Fober
Data aktualizacji:29.07.2019 09:58