Uchwała w załączniku.

UWAGA!

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia  tekstu jednolitego uchwały z dnia 28 marca 2013 r.  - uchwała Nr XXX/346/2013

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR V/37/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Ustroń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności miasta
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Data publikacji:07.03.2011 08:41
Informację aktualizował:Magdalena Fober
Data aktualizacji:05.04.2013 14:06