OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Dostawa i montaż  serwera bazodanowego dla Urzędu Miasta w Ustroniu

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia został określony w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia

1 x Serwer - Proliant ML350 G6: ML350T06 QC E5530 2,4-8M (2P, HP SFF SAS/SATA,6x2GB R,P410i/512 BBWC,RPS,RF,DVD) – P/N  487928-421

2x Pamięć - HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit (RDIMM) – P/N 500656-B21

2x Dysk twardy- HP 300GB 10K 6G 2.5 (SFF) SAS DP HDD - 507127-B21*

1 x System operacyjny - Red Hat Enterprise Linux (max. 2 procesory) 1 rok (support) P/N  RH0197181

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15, drogą elektroniczną: sekretarz@ustron.pl lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – dostawa serwera bazodanowego dla Urzędu Miasta Ustroń.

Wymagany termin realizacji zamówienia to dzień 31.05.2011r.

                       

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w spawach technicznych                                Marek Landowski    tel. 33 8579-333

                                                                          Michał Glajc             tel. 33 8579-346

- w sprawach procedury konkursowej             Ireneusz Staniek       tel. 33 8579-358

                                                                          Józef Kuczera           tel. 33 8579-322

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 13.05.2011r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =             ------------------------------------------------------------------------------

                        Cena ocenianej oferty

Gwarancja 24 miesięcy od dnia odbioru.


 

                                                          

Ustroń, dn. 05.05.2011r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:28 Dostawa i montaż serwera bazodanowego dla Urzędu Miasta w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:05.05.2011 09:13
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:06.06.2011 12:04