Uchwała w załączniku.

UWAGA

Roztrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego z dn. 2.06.2011 r. Nr NP/II/0911/226/11 stwierdzono nieważność uchwały Nr VII/60/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 kwietnia 2011 r. w części określonej w § 2 uchwały jako niezgodnej z art. 7 Konstytucji RP w zwązku z art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR VII/60/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Żłobek Miejski”
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Data publikacji:05.05.2011 14:12
Informację aktualizował:Magdalena Fober
Data aktualizacji:19.03.2012 12:27