OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Odnowienie oznakowania poziomego na drogach miejskich i powiatowych w Ustroniu w 2011 roku.

Zamówienie polega na odnowieniu istniejącego (widocznego i zatartego) oznakowania poziomego dróg miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń. Orientacyjna powierzchnia oznakowania do odnowienia to ok. 2000m2. Rzeczywista powierzchnia może różnić się od orientacyjnej o ok. 20%.

Szczegółowy zakres zamówienia wraz z rodzajem oznakowania i jego lokalizacją zostanie podany Wykonawcy przy podpisaniu umowy.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15, drogą elektroniczną: sekretarz@ustron.pl lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – odnowienie oznakowania poziomego w 2011 roku

Wymagany termin realizacji zamówienia to dzień 15.06.2011r.

                       

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:  Józef Kuczera           tel. 33 8579-322

W sprawach procedury konkursowej:                  Ireneusz Staniek      tel. 33 8579-358

                                                                                 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 30.05.2010r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =             ------------------------------------------------------------------------------

                        Cena ocenianej oferty

Gwarancja 12 miesięcy od dnia odbioru robót.


 

                                                          

Ustroń, dn. 20.05.2010r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:31 Odnowienie oznakowania poziomego na drogach miejskich i powiatowych w Ustroniu w 2011 roku.
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:20.05.2011 13:42
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:07.06.2011 10:21