OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Montaż systemowego ogrodzenia boiska sportowego oraz renowacja pomnika w ramach zadania :

„Centrum pod jednym dachem – rewitalizacja byłej szkoły przy Rynku w Ustroniu wraz z otoczeniem”

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia:

Zamówienie polega na montażu systemowego ogrodzenia boiska sportowego oraz renowacji pomnika realizowanego w ramach zadania: „Centrum pod jednym dachem – rewitalizacja byłej szkoły przy Rynku w Ustroniu wraz z otoczeniem:

W skład zamówienia wchodzą:

ogrodzenie z siatki z polipropylenu wysokości 4,0 m,
montaż furtki oraz
demontaż płyt pamiątkowych,
czyszczenie i mycie powierzchni kamienia (piaskowiec),
uzupełnienie ubytków w kamieniu,
impregnacja kamienia,
ponowny montaż płyt pamiątkowych.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15, drogą elektroniczną: sekretarz@ustron.pl lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Montaż systemowego ogrodzenia boiska sportowego oraz renowacja pomnika w ramach zadania: „Centrum pod jednym dachem – rewitalizacja byłej szkoły przy Rynku w Ustroniu wraz z otoczeniem.

Wymagany termin realizacji zamówienia to dzień 30.06.2011r.

                       

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w spawach technicznych                         Dorota Fijak                        tel. 33 8579-331

- w sprawach procedury konkursowej     Ireneusz Staniek                  tel. 33 8579-358

                                                                  ózef Kuczera                       tel. 33 8579-322

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 30.05.2011r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =             ------------------------------------------------------------------------------

                        Cena ocenianej oferty

Gwarancja 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

Ustroń, dn. 20.05.2011r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:32 Montaż systemowego ogrodzenia boiska sportowego oraz renowacja pomnika w ramach zadania : „Centrum pod jednym dachem – rewitalizacja byłej szkoły przy Rynku w Ustroniu wraz z otoczeniem”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:20.05.2011 14:04
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:17.06.2011 13:04