Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 czerwca 2011 r.

Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 czerwca 2011 r. w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 czerwca 2011 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.06.2011 12:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
01.07.2011 08:12 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym,
podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2011 r. "

(Magdalena Fober)
22.06.2011 13:08 Dodano załącznik "- Projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II
półrocze 2011 r"

(Magdalena Fober)
22.06.2011 13:07 Dodano załącznik "- Projekt uchwały w sprawie powołania
zespołu opiniującego kandydatów na ławników"

(Magdalena Fober)
22.06.2011 13:07 Dodano załącznik "- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz
dziennymi opiekunami"

(Magdalena Fober)
22.06.2011 13:06 Dodano załącznik "- Projekt uchwały w sprawie wzniesienia
pomnika profesora Jana Szczepańskiego"

(Magdalena Fober)
22.06.2011 13:06 Dodano załącznik "- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie w użytkowanie na czas nieokreślony,
Ochotniczym Strażom Pożarnym zabudowanych nieruchomości
gruntowych"

(Magdalena Fober)
22.06.2011 13:05 Dodano załącznik "- Projekt uchwały w sprawie
ustanowienia służebności na gruncie gminnym"

(Magdalena Fober)
22.06.2011 13:04 Dodano załącznik "- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których
przedmiotem jest ta sama nieruchomość"

(Magdalena Fober)
22.06.2011 13:04 Dodano załącznik "- Projekt uchwały w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego
w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Cieszynie"

(Magdalena Fober)
22.06.2011 13:03 Dodano załącznik "- Projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu"

(Magdalena Fober)
22.06.2011 13:02 Dodano załącznik "- Projekt uchwały w sprawie określenia
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Ustroń za pierwsze półrocze, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz
informacji o przebiegu wykonania planów finansowych "

(Magdalena Fober)
22.06.2011 13:01 Dodano załącznik "- Projekt uchwały zmieniający
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Ustroń na lata 2011-2014"

(Magdalena Fober)
22.06.2011 13:00 Dodano załącznik "- Projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie miasta na rok 2011"

(Magdalena Fober)
22.06.2011 13:00 Usunięto załącznik Projekt uchwały Nr
OR-BRM.0006.83.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na
rok 2011

(Magdalena Fober)
22.06.2011 13:00 Usunięto załącznik Projekt uchwały Nr
OR-BRM.0006.84.2011 zmieniający uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń na lata
2011-2014.

(Magdalena Fober)
22.06.2011 12:59 Dodano załącznik "Projekt uchwały Nr OR-BRM.0006.84.2011
zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Ustroń na lata 2011-2014."

(Magdalena Fober)
22.06.2011 12:58 Dodano załącznik "Projekt uchwały Nr OR-BRM.0006.83.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011"

(Magdalena Fober)
22.06.2011 12:57 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)