Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 sierpnia 2011 r.

Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 sierpnia 2011 r. w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 sierpnia 2011 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.08.2011 15:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
31.08.2011 12:26 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie określenia warunków i trybu składania
deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości,
podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków
komunikacji elektronicznej"

(Magdalena Fober)
31.08.2011 12:15 Usunięto załącznik Projekt uchwały zmieniający
uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu składania
deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości,
podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków
komunikacji elektronicznej

(Magdalena Fober)
25.08.2011 11:16 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na
skargę Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Miasta
Ustroń"

(Magdalena Fober)
24.08.2011 16:48 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie utworzenia
odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Ustroń w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 9
października 2011r."

(Magdalena Fober)
24.08.2011 16:43 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyborów do
Młodzieżowej Rady Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
24.08.2011 16:42 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustalenia
planu sieci i granic obwodów publicznych szkół
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto Ustroń"

(Magdalena Fober)
24.08.2011 16:41 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
sprawozdania Burmistrza Miasta Ustroń z realizacji
Strategii Miasta Ustroń na lata 2005-2015 za okres
2009-2010"

(Magdalena Fober)
24.08.2011 16:41 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie bonifikaty od
opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności nieruchomości stanowiących własność
Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
24.08.2011 13:56 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu"

(Magdalena Fober)
24.08.2011 13:55 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający Uchwałę
Nr XIX/171/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 kwietnia 2004
r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych, ich granic i
numerów oraz granic i numerów obwodów głosowania z
wykazem wyznaczonych siedzib obwodowych komisji wybo"

(Magdalena Fober)
24.08.2011 13:54 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na przekazanie w drodze darowizny własności
nieruchomości gruntowej położonej w Ustroniu."

(Magdalena Fober)
24.08.2011 13:53 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie trybu prac
nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ustroń,
szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi
budżetu miasta."

(Magdalena Fober)
24.08.2011 13:52 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie określenia warunków i trybu składania
deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości,
podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków
komunikacji elektronicznej"

(Magdalena Fober)
24.08.2011 13:51 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i
informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i
podatek leśny"

(Magdalena Fober)
24.08.2011 13:50 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie określenia wysokości stawek podatku do
nieruchomości na rok 2011"

(Magdalena Fober)
23.08.2011 15:27 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń na
lata 2011-2014."

(Magdalena Fober)
23.08.2011 15:26 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację
inwestycji miejskich."

(Magdalena Fober)
23.08.2011 15:26 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)