Tryb postępowania

W aktach stanu cywilnego można sprostować tylko oczywisty błąd pisarski.

Uzupełnieniu natomiast podlegają tylko dane, których wpisanie do aktu stanu cywilnego przewidywało prawo w dniu sporządzenia aktu.


Uzupełnienia aktu można dokonać łącznie z jego ewentualnym sprostowaniem.

Decyzję administracyjną o sprostowaniu lub uzupełnieniu aktu wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca sporządzenia aktu.

Prostowanie lub uzupełnienie aktów następuje na podstawie niżej wymienionych dokumentów:  

- akt urodzenia, na podstawie: aktu małżeństwa rodziców, bądź aktu urodzenia matki, jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa , a jeżeli zostało uznane – na podstawie aktu urodzenia ojca lub matki,

- akt małżeństwa,  na podstawie aktów urodzeń osób zawierających
małżeństwo,
- akt zgonu, na podstawie aktu małżeństwa lub aktu urodzenia zmarłego.Dokumenty do złożenia:

- wniosek,

- odpisy zupełne aktów,

- dowód wpłaty opłaty skarbowej,

- dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu

Opłata skarbowa za wydanie decyzji: 37 zł

Tryb odwoławczy:

Odwołania składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Podstawa prawna:

Art.28, art.31 Ustawy z dnia 29.09.1986r.- Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U. z 2004r. Nr 161 poz.1688 ze zmianami. )

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Karta usługi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Stanu Cywilnego - UM Ustroń
Informację opublikował:Beata Chlebek
Data publikacji:30.08.2011 21:25
Informację aktualizował:Beata Chlebek
Data aktualizacji:30.08.2011 21:25