Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 29 września 2011 r.

Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 29 września 2011 r. w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 29 września 2011 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.09.2011 12:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
23.09.2011 09:28 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie trybu prac
nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ustroń,
szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi
budżetu miasta"

(Magdalena Fober)
21.09.2011 12:22 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyboru
ławników do Sądu Rejonowego w Cieszynie i Sądu
Okręgowego w Bielsku-Białej"

(Magdalena Fober)
21.09.2011 12:21 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia
kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego
biegu"

(Magdalena Fober)
21.09.2011 12:20 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyznania
Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej 2011"

(Magdalena Fober)
21.09.2011 12:19 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na najem na okres powyżej 3 lat nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
21.09.2011 12:18 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie sprzedaży
nieruchomości w drodze przetargu"

(Magdalena Fober)
21.09.2011 12:17 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie
przystąpienia Miasta Ustroń - do realizacji programu pn.
„Moje Boisko - Orlik 2012” w roku 2012"

(Magdalena Fober)
21.09.2011 12:16 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli"

(Magdalena Fober)
21.09.2011 12:15 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym,
podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2011r."

(Magdalena Fober)
21.09.2011 12:14 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń na
lata 2011-2015"

(Magdalena Fober)
21.09.2011 12:13 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie miasta na rok 2011"

(Magdalena Fober)
21.09.2011 12:12 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)