OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

 

Sukcesywny zakup piasku wraz z dostawą na potrzeby prowadzenia akcji zimowej 2011 – 2012 w Ustroniu na ul. Krzywą

Zakres prac:

Zamówienie polega na dostawie piasku płukanego o uziarnieniu 0–2 mm zgodnie z normą
BN-87/6774-04 wraz z dostawą. Dostawy będą realizowane sukcesywnie z częstotliwością uzależnioną od panujących warunków atmosferycznych, minimalna ilość pojedynczej transzy dostawy przedmiotu zamówienia wyniesie nie mniej niż 20 ton.

Ilości piasku: Ze względu na rozliczeniową cenę jednostkową zamawiający wprowadzi próg wartościowy umowy w wysokości 53 746,00 zł netto.

 Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15, drogą elektroniczną: sekretarz@ustron.pl lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – dostawa piasku na potrzeby Akcji Zimowej 2011 – 2012.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia:            do  30 kwietnia 2012 r.                     

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w spawach technicznych                                      Andrzej Siemiński                tel. 33 8579-319

- w sprawach procedury konkursowej                      Ireneusz Staniek                    tel. 33 8579-358

                                                                         Bartosz Chrapek                   tel. 33 8579-328

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 07.10.2011 r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

 

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium _________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za sukcesywną sprzedaż wraz z dostawą                           1 t piasku na potrzeby Akcji Zimowej w Ustroniu                                  x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

                                                        

Ustroń, dn. 29.09.2011r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:50 Sukcesywny zakup piasku wraz z dostawą na potrzeby prowadzenia akcji zimowej 2011 – 2012 w Ustroniu na ul. Krzywą
Podmiot udostępniający informację:43-450 Ustroń
Informację opublikował:Bartek Chrapek
Data publikacji:29.09.2011 13:02
Informację aktualizował:Bartek Chrapek
Data aktualizacji:24.10.2011 11:41