65 Budowa oświetlenia na ulicy Siewnej i Choinkowej w Ustroniu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

 

Budowa oświetlenia na ulicy Siewnej i Choinkowej w Ustroniu

Zakres prac:

Budowa oświetlenia na ulicy Siewnej i Choinkowej w Ustroniu, oświetlenie wykonane częściowo linią napowietrzną, a częściowo kablem ziemnym.

Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót.

 Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15, drogą elektroniczną: sekretarz@ustron.pl lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Budowa oświetlenia na ulicy Siewnej i Choinkowej w Ustroniu.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia:            do  10.12.2012 r.                     

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w spawach technicznych                                      Andrzej Siemiński                tel. 33 8579-319

- w sprawach procedury konkursowej                      Ireneusz Staniek                    tel. 33 8579-358

                                                                         Bartosz Chrapek                   tel. 33 8579-328

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 02.11.2011 r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

 

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ___________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

  Najniższa cena za wykonanie zamówienia                                           x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

                                                        

Ustroń, dn. 24.10.2011r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:65 Budowa oświetlenia na ulicy Siewnej i Choinkowej w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Bartek Chrapek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.10.2011 14:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
07.11.2011 09:24 Edycja dokumentu (Bartek Chrapek)
07.11.2011 09:23 Dodano załącznik "Umowa K 65 2011.pdf"
(Bartek Chrapek)
03.11.2011 12:24 Edycja dokumentu (Bartek Chrapek)
03.11.2011 12:23 Dodano załącznik "Protokół K 65 2011.pdf"
(Bartek Chrapek)
28.10.2011 14:31 Edycja dokumentu (Bartek Chrapek)
28.10.2011 14:31 Usunięto załącznik wypis z rejestru gruntów.pdf
(Bartek Chrapek)
28.10.2011 13:00 Edycja dokumentu (Bartek Chrapek)
28.10.2011 12:58 Dodano załącznik "UWAGA ZMIANA TERMINÓW.pdf"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:27 Edycja dokumentu (Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:25 Edycja dokumentu (Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:24 Dodano załącznik "zestawienie materiałów.pdf"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:24 Dodano załącznik "zaświadczenie Legierski.pdf"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:24 Dodano załącznik "zaświadczenie Jureczko.pdf"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:24 Dodano załącznik "zal nr1.pdf" (Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:23 Dodano załącznik "wyrys MPZM.pdf"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:23 Dodano załącznik "wypis z rejestru gruntów.pdf"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:23 Dodano załącznik "uzgodnienia2.pdf"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:22 Dodano załącznik "uzgodnienia.pdf"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:22 Dodano załącznik "uzg Tauron.pdf"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:21 Dodano załącznik "szkic orientacyjny.pdf"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:21 Dodano załącznik "stwierdzenie przygotowania.pdf"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:21 Dodano załącznik "schemat ideowy zasilania ul. Siewna
Choinkowa.pdf"

(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:20 Dodano załącznik "plan zagospodarowania ul Siewna.pdf"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:20 Dodano załącznik "oświadczenie.pdf"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:20 Dodano załącznik "opis techniczny ul.Siewna Choinkowa.pdf"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:19 Dodano załącznik "MPZP.pdf" (Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:19 Dodano załącznik "decyzja GAW.pdf"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:19 Dodano załącznik "Specyfikacja techniczna SIEWNA
CHOINKOWA.pdf"

(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:18 Dodano załącznik "PRZEDMIAR ROBÓT SIEWNEJ I
CHOINKOWEJ.pdf"

(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:17 Dodano załącznik "WZÓR UMOWY.doc"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:17 Dodano załącznik "OFERTA INSTRUKCJI ZAŁ A.DOC"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:17 Utworzenie dokumentu. (Bartek Chrapek)