66 Budowa oświetlenia na ulicy Andrzeja Brody w Ustroniu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

 

Budowa oświetlenia na ulicy Andrzeja Brody w Ustroniu

Zakres prac:

Budowa oświetlenia na ulicy Andrzeja Brody na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Kluczyków i od ul. Cieszyńskiej do wjazdu na posesję nr 57.

Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót.

 Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15, drogą elektroniczną: sekretarz@ustron.pl lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Budowa oświetlenia na ulicy Andrzeja Brody w Ustroniu.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia:            do  10.12.2012 r.                     

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w spawach technicznych                                      Andrzej Siemiński                tel. 33 8579-319

- w sprawach procedury konkursowej                      Ireneusz Staniek                    tel. 33 8579-358

                                                                          Bartosz Chrapek                   tel. 33 8579-328

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 02.11.2011 r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

 

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ___________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

  Najniższa cena za wykonanie zamówienia                                           x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

                                                        

Ustroń, dn. 24.10.2011r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:66 Budowa oświetlenia na ulicy Andrzeja Brody w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Bartek Chrapek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.10.2011 14:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
15.11.2011 09:56 Edycja dokumentu (Bartek Chrapek)
15.11.2011 09:56 Dodano załącznik "Umowa K 66 2011.pdf"
(Bartek Chrapek)
03.11.2011 12:24 Edycja dokumentu (Bartek Chrapek)
03.11.2011 12:24 Dodano załącznik "Protokół K 66 2011.pdf"
(Bartek Chrapek)
28.10.2011 14:30 Edycja dokumentu (Bartek Chrapek)
28.10.2011 14:30 Usunięto załącznik wypisy z rejestru gruntów.pdf
(Bartek Chrapek)
28.10.2011 12:57 Edycja dokumentu (Bartek Chrapek)
28.10.2011 12:56 Edycja dokumentu (Bartek Chrapek)
28.10.2011 12:56 Dodano załącznik "UWAGA ZMIANA TERMINÓW.pdf"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:57 Edycja dokumentu (Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:57 Dodano załącznik "wypisy z rejestru gruntów.pdf"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:56 Dodano załącznik "watunki techniczne enion2.pdf"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:55 Dodano załącznik "warunki techniczne enion1c.pdf"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:54 Dodano załącznik "warunki techniczne enion1b.pdf"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:53 Dodano załącznik "warunki techniczne enion1a.pdf"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:47 Usunięto załącznik opis czesc 2.pdf
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:44 Edycja dokumentu (Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:44 Dodano załącznik "opis czesc 2.pdf"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:44 Edycja dokumentu (Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:44 Edycja dokumentu (Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:44 Dodano załącznik "uzgodnienie enion 1.pdf"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:44 Dodano załącznik "uzgodnienie enion2.pdf"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:43 Dodano załącznik "uprawnienia projektanta i izba.pdf"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:42 Dodano załącznik "oświadczenia projektanta.pdf"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:42 Dodano załącznik "mapa zasadnicza.pdf"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:41 Dodano załącznik "schemat ideowy ul.Cieszyńska.pdf"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:41 Dodano załącznik "schemat ideowy ul Katowicka.pdf"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:41 Dodano załącznik "rys 1.2 zagospodarowanie.pdf"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:41 Dodano załącznik "rys 1.1 zagospodarowanie.pdf"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:40 Dodano załącznik "zestawienie materiałów ul. Brody
Cieszyńska.pdf"

(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:40 Dodano załącznik "zestawienie materiałów ul Brody
Katowicka.pdf"

(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:40 Dodano załącznik "strona tytuowa.pdf"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:39 Dodano załącznik "opis czesc 2.pdf"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:39 Edycja dokumentu (Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:39 Edycja dokumentu (Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:39 Edycja dokumentu (Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:39 Edycja dokumentu (Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:34 Dodano załącznik "opis czesc 1.pdf"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:34 Dodano załącznik "obliczenia.pdf"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:33 Dodano załącznik "PRZEDMIAR ROBÓT UL. A BRODY OD
katowickieJ.pdf"

(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:31 Dodano załącznik "PRZEDMIAR ROBÓT UL. A BRODY OD
CIESZYŃSKIEJ.pdf"

(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:30 Dodano załącznik "SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRODY
KATOWICKA.pdf"

(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:30 Dodano załącznik "SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRODY
CIESZYŃSKA.pdf"

(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:28 Dodano załącznik "WZÓR UMOWY.doc"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:28 Dodano załącznik "OFERTA INSTRUKCJI ZAŁ A.DOC"
(Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:27 Utworzenie dokumentu. (Bartek Chrapek)