UCHWAŁA NR XII/125/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2011 r. w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XII/125/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2011 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Data publikacji:07.11.2011 09:35
Informację aktualizował:Magdalena Fober
Data aktualizacji:07.11.2011 09:35