Nazwa: Przedłożenie Burmistrzowi Miasta Ustroń informacji o wyrobach zawierających azbest.

Wymagane dokumenty:Osoby fizyczne, będące właścicielami lub zarządcami nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Ustroń, w których był lub jest wykorzystywany azbest, przedkładają Burmistrzowi Miasta Ustroń wyniki z okresowej inwentaryzacji wyrobów azbestowych w postaci wypełnionego formularza, którego wzór załączono poniżej.

Miejsce złożenie dokumnetów: Urząd Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1, Biuro Podawcze (pok. Nr 4).

Podstawa prawna: § 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1876 z późn. zm.).

Termin i sposób załatwienia:Informacja o wyrobach zawierających azbest, przedkładana przez osoby fizyczne Burmistrzowi Miasta Ustroń, podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

Opłaty: Dokonanie zgłoszenia nie wiąże się z koniecznością wniesienia administracyjnej opłaty skarbowej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedłożenie Burmistrzowi Miasta Ustroń informacji o wyrobach zawierających azbest.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Środowiska i Rolnictwa - UM Ustroń
Informację opublikował:Justyna Stępień
Data publikacji:14.11.2011 10:16
Informację aktualizował:Justyna Stępień
Data aktualizacji:14.11.2011 10:22