UCHWAŁA NR XIV/140/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XIV/140/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Data publikacji:08.12.2011 14:01
Informację aktualizował:Magdalena Fober
Data aktualizacji:08.12.2011 14:01