Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 22 grudnia 2011 r.

Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 22 grudnia 2011 r. w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 22 grudnia 2011 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.12.2011 15:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.12.2011 15:35 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu"

(Magdalena Fober)
21.12.2011 15:35 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie nabycia
nieruchomości na rzecz gminy Ustroń"

(Magdalena Fober)
21.12.2011 15:34 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie rodzaju
świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz
warunków i sposobu ich przyznawania"

(Magdalena Fober)
21.12.2011 15:34 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany w
statucie Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych w
Ustroniu"

(Magdalena Fober)
21.12.2011 15:33 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń na
lata 2011-2015"

(Magdalena Fober)
21.12.2011 15:32 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie miasta na rok 2011"

(Magdalena Fober)
21.12.2011 15:32 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Ustroniu na
2012r."

(Magdalena Fober)
21.12.2011 15:31 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
21.12.2011 15:29 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie określenia warunków i trybu składania
deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości,
podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków
komunikacji elektronicznej"

(Magdalena Fober)
21.12.2011 15:28 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia
trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku
rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których
zaprzestano produkcji rolnej"

(Magdalena Fober)
21.12.2011 15:27 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zarządzenia
inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku
rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej w roku
2012"

(Magdalena Fober)
21.12.2011 15:25 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2012 r"

(Magdalena Fober)
21.12.2011 15:24 Dodano załącznik "Projekty uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
21.12.2011 15:23 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)