UCHWAŁA NR XV/163/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Ustroniu na 2012r. w załączniku.

UWAGA

Uchwała zmieniająca Nr XX/229/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 31 maja 2012r.


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XV/163/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Ustroniu na 2012r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Data publikacji:30.12.2011 14:27
Informację aktualizował:Magdalena Fober
Data aktualizacji:06.07.2012 13:51