ZADANIA WYDZIAŁU MIESZKANIOWEGO

 1. Opracowywanie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali.
 2. Ustalanie zasad polityki czynszowej i innych opłat poprzez przygotowywanie projektów uchwał.
 3. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.
 4. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy poprzez wynajem lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych.
 5. Przeprowadzanie wszystkich niezbędnych przeglądów w zarządzanych budynkach zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
 6. Zapewnienie prawidłowego stanu technicznego zarządzanych obiektów poprzez prowadzenie odpowiedniej polityki konserwacyjno-remontowej.
 7. Prowadzenie spraw dotyczących dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych
 8. Prowadzenie  dokumentacji związanej z administrowaniem mieszkaniowym zasobem gminy.
 9. Prowadzenie spraw związanych z korzystaniem z miejsc postoju oraz rozliczanie opłat
  z parkomatów  i parkingów.
 10. Zarządzanie targowiskiem oraz pobór opłaty targowej.
 11. Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym.
 12. Ogłaszanie w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.
 13. Prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych, użytkowych oraz pozostałych nieruchomości pozostających w zarządzie Wydziału Mieszkaniowego.  

   

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Wydziału Mieszkaniowego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:11.08.2003 13:01
Informację aktualizował:Adam Krasicki
Data aktualizacji:05.04.2018 09:46