OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Dostawę dwóch parkomatów dla Urzędu Miasta Ustroń

Zakres prac:

Szczegółowy zakres prac:

·        dostawa dwóch parkomatów

·        przeszkolenie pracowników zamawiającego odpowiedzialnych za obsługę parkomatów

Wymagania techniczne parkomatów

  • Przyjmowanie monet NBP;
  • Możliwość przystosowania do przyjmowania monet EURO;
  • Możliwość przystosowania do przyjmowania opłat kartami elektronicznymi;
  • Możliwość przystosowania do pobierania opłat w sposób mieszany (monety, karty);
  • Rejestracja w pamięci danych dotyczących m in. ilość sprzedanych biletów, kwot i nominałów monet, stanu przyjętych pieniędzy;
  • Rejestracja danych dotyczących dostępu i serwisowania parkomatu;
  • Menu w języku polskim i angielskim;
  • Źródło zasilania – napięcie bezpieczna z akumulatora o dużej żywotności (min. 6 miesięcy);
  • Możliwość pracy w minimalnym zakresie temperatur od ok. – 25stopni Celsjusza do + 60 stopni Celsjusza

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15°°, za zaliczeniem pocztowym lub drogą elektroniczną: kerix@poczta.onet.pl

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – dostawa parkomatów.

Wymagany termin realizacji zamówienia:               trzy tygodnie od dnia podpisania umowy                                       

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawie procedury konkursowej inż. Ireneusz Staniek             tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 15.11.2004r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Procedura negocjacyjna z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń w terminie 15 - 17.11.2004r.

                                                          

Ustroń, dn. 03.11.2004r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawę dwóch parkomatów dla Urzędu Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:03.11.2004 15:47
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:04.11.2004 14:39