Zadania Wydziału Prawnego

ZADANIA WYDZIAŁU PRAWNEGO

 

  1. Do zadań Wydziału Prawnego należy świadczenie pomocy prawnej na rzecz Burmistrza Miasta, Urzędu Miasta, jednostek budżetowych Miasta Ustroń, instytucji kultury, które zawarły umowę z Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu na wspólną obsługę oraz Rady Miasta, w tym w szczególności:
  • Opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym aktów prawnych, w tym zarządzeń oraz projektów uchwał kierowanych pod obrady sesji Rady Miasta,
  • Nadzór nad stosowaniem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników Urzędu w trakcie załatwiania spraw,
  • Opiniowanie pod względem zgodności z prawem projektów umów i porozumień,
  • Prowadzenie zastępstwa sądowego w charakterze pełnomocnika,
  • Wydawanie opinii prawnych na pisemny wniosek, po przedłożeniu niezbędnych dokumentów  potwierdzających opisany stan faktyczny i zawierających wskazane wątpliwości prawne.  Wzór pisemnego wniosku o wydanie opinii prawnej określony jest
  • w drodze odrębnego zarządzenia Burmistrza Miasta,
  • Weryfikacja pod względem formalno-prawnym przygotowywanych przez spółki, których wspólnikiem jest Miasto Ustroń  projektów protokołów i uchwał zgromadzenia wspólników,
  •  Sporządzanie projektów uchwał zgromadzenia wspólnika w spółkach, których wspólnikiem jest Miasto Ustroń w zakresie zasad wynagradzania członków organów spółek.
  1. Pracą Wydziału Prawnego kieruje Naczelnik, który pełni rolę koordynatora pomocy prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych, przy czym radcy prawni podlegają bezpośrednio Burmistrzowi Miasta.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Wydziału Prawnego
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Marek Landowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.08.2003 13:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż