Zarządzenie nr 212/2004

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 10 listopada 2004r.

w sprawie : projektu budżetu miasta Ustroń na rok 2005

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. nr 142 póz. 1591 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Ustroń

zarządza

§1

1. Skierować pod obrady Komisji Problemowych i sesji Rady Miasta Ustroń projekt

     budżetu miasta wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na rok 2005.

2. Przekazać do Regionalnej Izby Obrachunkowej projekt budżetu miasta wraz z

     informacją o stanie mienia komunalnego na rok 2005.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 RADCA PRAWNY                                                                       BURMISTARZ MIASTA

mgr Helena Sikora                                                                            Ireneusz Szarzec

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie projektu budżetu miasta Ustroń na rok 2005.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:02.12.2004 10:53
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:02.12.2004 10:53