ZARZĄDZENIE NR 213/ 2004

Burmistrza Miasta Ustronia

z dnia 10 listopada 2004

w sprawie : ustalenia opłaty administracyjnej na rok 2005

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. nr 13 póz. 74 z 1996 r. z późn. zmianami).

Burmistrz Miasta zarządza

§1

Kieruje pod obrady sesji projekt uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie ustalenia opłaty

administracyjnej na rok 2005.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza Zastępcy Burmistrza.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                                BURMISTRZ MIASTA
mgr Teresa Banszel                                                                                  Ireneusz Szarzec

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej na rok 2005.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:02.12.2004 11:00
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:02.12.2004 11:00