Zarządzenie Nr 215/2004

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia10 listopada 2004

w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie 1 m3 ścieków.

Na podstawie art. 30 ust. 2. pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym( j. t Dz. U. z 2001 r nr.142 póz.1591 z późn. zm )

Burmistrz Miasta

§1

Kieruje pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie 1 m 3 ścieków.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza Zastępcy Burmistrza Miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                                 BURMISTRZ MIASTA
mgr Helena Sikora
                                                                                     Ireneusz Szarzec

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie 1m3 ścieków.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:02.12.2004 11:17
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:02.12.2004 11:17